Badania stosowane (ang. applied research)

Badania stosowane to ogół badań, których celem jest praktycznie wykorzystanie uzyskanych wyników przy rozwiązaniu konkretnego problemu społecznego, rynkowego itp.