Badania syndykatowe (ang. syndicated research)

Badania syndykatowe realizowane są z inicjatywy agencji badawczej i przez nią sfinansowane. Przedmiotem badań jest zazwyczaj wybrana branża przemysłowa, rynek produktów lub usług, ich wartość, wielkość, liczba działających podmiotów itp. Raporty z badań syndykatowych są następnie oferowane firmom, które mogą być zainteresowane jego tematyką. Cena raportu skalkulowana jest w taki sposób, aby jego zakupu dokonało jak najwięcej firm, co pozwala agencji na zwrot kosztów i uzyskanie zysku z badania. Z drugiej strony jest to również opłacalne dla firm, które zakupiły raport; jego cena i tak bowiem jest niższa, niż koszty, które musiałaby ponieść firma, gdyby chciała na własną rękę zrealizować podobne badanie. Badania syndykatowe mogą być również podejmowane z inicjatywy kilku lub większej liczby firm działających w tej samej branży, które zgadzają się wspólnie dzielić koszty projektu, aby uzyskać interesujące ich dane rynkowe.