Badania trendów (ang. trend study)

Badania trendów to systematyczny opis zmian zachodzących w opinii publicznej, a dotyczących m.in. poparcia dla partii politycznych, zaufania do instytucji publicznych, zadowolenia z życia, optymizmu konsumenckiego, oceny sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju itp.