Badania trackingowe (ang. tracking research)

Badania trackingowe realizowane systematycznie, w określonych odstępach czasu, zbliżone są w swojej koncepcji do badań panelowych. Badania trackingowe, inaczej jednak niż w przypadku panelowych, prowadzone są za każdym razem na innych grupach respondentów. Niezmieniony pozostaje temat badania i zakres pytań kierowanych do jego uczestników; badania trackingowe mogą być wykorzystywane do monitorowania czytelnictwa prasy, słuchalności radia, oglądalności telewizji itp.