Badania uczestniczące (ang. participatory action research)

Badania uczestniczące polegają na tym, że jego realizatorzy biorą aktywny udział w zajęciach badanej grupy społecznej, działaniach przedsiębiorstwa, instytucji itp.