Badania user centric (ang. user centric research)

Badania user centric prowadzone są w celu pomiaru cech społeczno-demograficznych użytkowników Internetu. Mogą to być takie cechy jak płeć, wiek, miejsce zamieszkania, zawód itd. Badania user centric pozwalają również na identyfikację stron internetowych odwiedzanych najczęściej przez internautów, ustalenie częstości i czasu wizyt itp.