Badania wyjaśniające (ang. conclusive research, explanation research)

Badania wyjaśniające prowadzone są w celu ustalenia przyczyn zachowań osób, motywów kształtujących ich opinie i poglądy itp.