Burza mózgów (ang. brainstorming session)

Burza mózgów to potoczne określenie popularnej metody dyskusji grupowej; jej celem jest znalezienie nowych rozwiązań i pomysłów, które można wykorzystać w działalności firmy, przedsiębiorstwa lub innej instytucji. W „burzy mózgów” biorą udział osoby powiązane ze sobą w jakiś sposób, pracownicy tej samej firmy, członkowie zespołu itp.
W trakcie dyskusji jej uczestnicy przedstawiają swoje własne pomysły rozwiązania określonego problemu. W dyskusji typu „burza mózgów” przyjmowana jest zasada „nie krytykuj”: jej uczestnicy mogą przedstawiać swoje propozycje, bez obawy, że mogą być one kwestionowane i negatywnie oceniane przez pozostałe osoby. „Burza mózgów” może być realizowana w trakcie jednej lub wielokrotnie powtarzanej sesji; efektem dyskusji powinien być wybór rozwiązania uznanego przez większość jej uczestników za najlepsze.