Bubble Test

Bubble test to technika projekcyjna stosowana w wywiadach jakościowych. Uczestnicy badania otrzymują serię ilustracji typu komiksowego, przedstawiających jakieś osoby i puste „chmurki” nad ich głowami. Respondenci mają za zadanie wyobrazić sobie o czym mówią te osoby i uzupełnić brakujące dialogi.