Funkcjonalizm (ang. functionalism)

Funkcjonalizm to orientacja teoretyczna, metodologiczna i badawcza rozpowszechniona w antropologii społecznej oraz socjologii w pierwszej połowie XX wieku. W antropologii społecznej głównymi teoretykami funkcjonalizmu byli Bronisław Malinowski (Naukowa teoria kultury, wyd. 1944) oraz Alfred R. Radcliffe Brown (A Natural Science … Czytaj dalej