Etnometodologia (ang. ethnomethodology)

Etnometodologia to kierunek w socjologii, rozwinięty w latach 60. XX wieku przez amerykańskiego socjologa Harolda Garfinkla (Studies in ethnomethodology, 1967). Przedmiotem zainteresowania etnometodologii były sposoby komunikacji językowej między ludźmi, z pomocą których określają szeroko rozumiany porządek świata społecznego. Do najbardziej … Czytaj dalej

Etnostatystyka (ang. ethnostatistics)

Etnostatystyka to dość mało znany kierunek badawczy, nawiązujący w swoich założeniach do perspektywy etnometodologicznej. Przedmiotem etnostatystyki, najogólniej rzecz biorąc, są sposoby, za pomocą których badacze tworzą, prezentują oraz interpretują dane statystyczne, opisujące wybrane zjawiska społeczne. Etnostatystyka zajmuje się raczej samym … Czytaj dalej

Funkcjonalizm (ang. functionalism)

Funkcjonalizm to orientacja teoretyczna, metodologiczna i badawcza rozpowszechniona w antropologii społecznej oraz socjologii w pierwszej połowie XX wieku. W antropologii społecznej głównymi teoretykami funkcjonalizmu byli Bronisław Malinowski (Naukowa teoria kultury, wyd. 1944) oraz Alfred R. Radcliffe Brown (A Natural Science … Czytaj dalej

Gender studies

Gender studies to kierunek badawczy w studiach akademickich, którego przedmiotem zainteresowania jest płeć i jej tożsamość rozpatrywana w kontekście rozmaitych czynników społeczno-kulturowych. Gender studies prowadzone są z perspektywy m.in. takich nauk jak antropologia kulturowa, psychologia, socjologia, literaturoznawstwo, teoria sztuki, historia, … Czytaj dalej

Mikroteoria (ang. microtheory)

Mikroteoria zorientowana jest na opis i wyjaśnienie jednego wybranego aspektu świata społecznego; nie zajmuje się światem społecznym w całej jego złożoności, ani zasadami, które mogą kształtować jego porządek. Koncentruje się wyłącznie na poszczególnych elementach życia społecznego, z których każdy ma jakiś wpływ … Czytaj dalej