CPH (ang. Completes per Hour)

CPH to wskaźnik efektywności realizacji badania, wskazujący na przeciętną liczbę wywiadów z respondentami, którą można przeprowadzić w ciągu jednej godziny.