Dane pierwotne (ang. primary data)

Dane pierwotne to wszelkie informacje, które dopiero zostaną pozyskane w wyniku planowanego badania.