Dane jakościowe (ang. qualitative data)

Dane jakościowe to wszelkie informacje zapisane w formie tekstów, zapisów dźwiękowych, filmów, zdjęć, ilustracji, rysunków itp.