Dane wtórne (ang. secondary data)

Dane wtórne to wszelkie informacje, które już istnieją i są dostępne w określonej postaci: statystyk publicznych, raportów branżowych, sprawozdań, publikacji prasowych lub książkowych, archiwów itp.