Data Mining (zgłębianie danych)

Data Mining to proces analizy i eksploracji danych, w celu odnalezienia prawidłowości i  współzależności pomiędzy poszczególnymi zmiennymi. Od kilku ładnych lat określenie data mining wypierane jest przez inny termin: Big Data. Jeżeli chcesz być zatem na czasie, to w towarzystwie mów tylko i wyłącznie Big Data (sarkazm, to był sarkazm).