Determinizm społeczny (ang. social determinism)

Determinizm społeczny to koncepcja z pogranicza nauk społecznych, filozofii i biologii, rozwinięta szerzej m.in. przez angielskiego filozofa i socjologa Herberta Spencera (ur. 1820 – zm. 1903). Zgodnie z tą koncepcją człowiek ma znikomy lub ograniczony wpływ na kształtowanie swojej osobowości, poglądów, zachowań, wyborów życiowych itp. To, co w największej mierze kształtuje człowieka, to czynniki, na których wybór nie miał żadnego wpływu: środowisko i czasy, w których się urodził, rodzina, grupa rówieśnicza itp.