Dystans społeczny (ang. social distance)

Dystans społeczny to bliskość relacji, jaką jesteśmy gotowi zaakceptować w stosunku do osób z obcej grupy społecznej. Mogą to być członkowie innej grupy narodowościowej, religijnej, etnicznej, rasowej itp. Wielkość istniejącego dystansu społecznego wobec osób z obcej grupy społecznej określa się zwykle poprzez wyznaczenie akceptowanego stopnia wzajemnych relacji, poczynając od tych najmniej angażujących do bardziej osobistych.

Można sobie wyobrazić, że jeżeli jesteśmy skłonni zaakceptować osobę innej rasy lub wyznania jako potencjalnego członka rodziny (zięcia lub synową), to tym bardziej jesteśmy gotowi zaakceptować tę osobę jako sąsiada, kolegę z pracy, mieszkańca tego samego miasta itp. I odwrotnie, jeśli nie jesteśmy w stanie zaakceptować tego, że osoba taka może mieszkać w tym samym kraju lub mieście, to jest bardzo wątpliwe, że zgodzimy się na bliższe relacje. Jednym ze sposobów mierzenia dystansu społecznego jest badanie z użyciem skali dystansu społecznego.