Grupa społeczna (ang. social group)

Grupa społeczna to zbiorowisko osób, pomiędzy którymi zachodzą względnie stałe wzory interakcji. Osoby te pełnią względem siebie określone role i funkcje oraz są połączone jakimś rodzajem więzi (rodzinnej, rówieśniczej, środowiskowej, rasowej, religijnej itp.). Za najmniejszą grupę społeczną uznawana jest czasami diada, czyli para osób (np. małżeństwo).

Niektórzy socjologowie wskazują jednak, skądinąd słusznie, że diada nie posiada pewnych elementarnych cech grupy społecznej (nie ma określonej struktury) i za najmniejszą możliwą grupę społeczną są raczej skłonni uznawać triadę, czyli grupę trzech osób (np. małżeństwo z dzieckiem). Oczywiście nie każde zbiorowisko ludzkie musi być od razu grupą społeczną. W gruncie rzeczy nie jest tak łatwo rozstrzygnąć, kiedy zbiorowisko osób staje się grupą społeczną, podobnie jak nie jest tak łatwo wskazać dokładnie, kiedy jajko gotujące się w wodzie z miękkiego staje się twarde.