Efekt aureoli (ang. halo effect)

Efekt aureoli to tendencja do oceniania osobowości jakiejś osoby na podstawie znajomości jednej wybranej jej cechy. Przykładem może być sytuacja, kiedy osobę zajmującą ważne stanowisko zaczynamy jednocześnie uważać za kompetentną, uzdolnioną, mądrą itp. Możliwa jest również sytuacja odwrotna: zaczynamy uważać taką osobę za wyniosłą, zarozumiałą, niedostępną itd.