Efekt badacza (ang. experimenter error, observer bias)

Efekt badacza to zafałszowanie wyników badania, eksperymentu lub obserwacji spowodowane niewłaściwym zachowaniem badacza wobec badanej osoby (wywieraniem presji, sugerowaniem oczekiwanego zachowania).