Efekt eksperymentatora (ang. experimenter error)

Efekt eksperymentatora to zafałszowanie wyników eksperymentu polegające na tym, że jego uczestnicy zachowują się tak jak w ich przekonaniu oczekuje tego sam eksperymentator. Może to być wynikiem presji nieświadomie wywieranej przez eksperymentatora lub zbyt dużej ilości informacji na temat celu badania i możliwego przebiegu eksperymentu, udzielonych jego uczestnikom.