Efekt społecznych oczekiwań (ang. social desirability effect)

Efekt społecznych oczekiwań to zafałszowanie odpowiedzi udzielanych przez respondenta w trakcie wywiadu; polega na tym, że respondent, niezależnie od swoich rzeczywistych przekonań i opinii, udziela tylko takich odpowiedzi, o których sądzi, że będą poprawne i akceptowane przez inne osoby.