Eksperyment naturalny (ang. natural experiment)

Eksperyment naturalny realizowany jest w miejscu, które dla jego uczestników stanowi codzienne, dobrze znane i oswojone otoczeniem: miejsce zamieszkania, pracy, nauki, zabawy itp.