Eksperyment podwójnie ślepy (ang. double-blind experiment)

Eksperyment podwójnie ślepy polega na tym, że zarówno osoby badane jak i zespół badaczy nadzorujący przebieg badania, nie wiedzą, która grupa jest grupą eksperymentalną, a która kontrolną.