Ekstrapolacja (ang. extrapolation)

Ekstrapolacja to metoda szacowania wartości zmiennych poza obserwowanym przedziałem, na podstawie znanych już wartości tych zmiennych, a znajdujących się wewnątrz przedziału.

Ekstrapolacją nazywamy również prognozowanie zdarzeń, zjawisk i zachowań na podstawie analizy podobnych sytuacji, które miały już miejsce w przeszłości.