Eksplanacja (ang. explanation)

Eksplanacja to proces wyjaśniania postaw, zachowań, zjawisk i zależności pomiędzy zmiennymi, które są obserwowane i mierzone w trakcie badania.