Etnografia instytucjonalna (ang. IE, institutional ethnography)

Etnografia instytucjonalna to metoda badawcza opracowana w latach 80. XX wieku przez kanadyjską socjolożkę Dorothy E. Smith (ur. 1926) w ramach prowadzonych przez nią studiów kobiecych (ang. women’s studies). Zasadniczym przedmiotem zainteresowania etnografii instytucjonalnej jest wpływ jaki rozmaite instytucje mogą wywierać na członków grupy społecznej i kształtować ich wzajemne relacje oraz osobiste doświadczenia i postawy.