Etnografia (ang. ethnography)

Etnografia to kierunek w badaniach terenowych, którego głównym celem jest opis struktury, zachowań i zwyczajów wybranych grup społecznych. Metody badawcze, które są najczęściej wykorzystywane w etnografii to obserwacja uczestnicząca oraz wywiady osobiste. Termin „etnografia” stosowany jest również na określenie jednego z działów etnologii, którego przedmiotem badań są studia nad ludami, narodami i grupami etnicznymi.