Ex post (łac.)

Ex post oznacza dosłownie „po fakcie”. Termin ten stosowany jest na określenie badania, najczęściej o charakterze ewaluacyjnym, którego celem jest ocena rezultatów przeprowadzonych interwencji społecznych, działań społeczno-gospodarczych, zrealizowanego programu, innowacji, zmiany itp.