Executive summary

Executive summary to podsumowanie najważniejszych wniosków z przeprowadzonego badania, zawierające dodatkowe rekomendacje dla jego zleceniodawców. Powinno być przygotowane w czytelny sposób, wnioski sformułowane jednoznacznie, a rekomendacje oparte na bezsprzecznych argumentach.