Eye tracking

Eye tracking to metoda badawcza umożliwiająca śledzenie, za pomocą odpowiedniej aparatury pomiarowej, ruchów gałek ocznych oraz procesu postrzegania oglądanych obiektów. Wykorzystywana jest głównie w testach sensorycznych, badaniach reklamy itp.