Extended Group

Extended Group odmiana FGI. Dyskusja prowadzona pod kierunkiem moderatora, trwająca przeciętnie od 2 do nawet 6 godzin, czyli znacznie dłużej od grupy fokusowej. Wywiady realizowane omawianą techniką stosowane są w sytuacji, kiedy temat badania wymaga obszernych wyjaśnień, wyczerpującej dyskusji, zastosowania dodatkowych metod badawczych itp.