Frekwencja (ang. frequency)

Frekwencja to miara statystyczna wskazująca na liczebność przypadków objętych badaniem. Może być przedstawiana:

  1. w liczbach bezwzględnych
  2. w procentach, czyli poprzez wykazanie, jaki jest procentowy udział wybranej grupy przypadków w stosunku do wszystkich zbadanych.