Przypadek (ang. case)

Przypadek to każda pojedyncza jednostka (element) będąca przedmiotem badania.