Gromadzenie danych (ang. data collection)

Gromadzenie danych to proces zbierania informacji dotyczących jakiegoś zagadnienia badawczego, realizowany za pomocą określonych metod i technik.