Granice przedziału ufności (ang. confidence limits)

Granice przedziału ufności to dwie skrajne wartości, pomiędzy którymi znajduje się przedział liczbowy zawierający prawdziwą, nieznaną wartość zmiennej.