Grupa docelowa (ang. target group)

Grupa docelowa to osoby będące właściwymi odbiorcami produktów, usług, programów telewizyjnych, stacji radiowych, gazet i czasopism, reklam, strategii promocyjnych itp.