Grupa eksperymentalna (ang. experimental group)

Grupa eksperymentalna to ogół osób uczestniczących w jakimś eksperymencie, wobec których stosowane są bodźce eksperymentalne i związane z tym manipulacje.