Grupa wiekowa (ang. age grade)

Grupa wiekowa to ogół osób, których wspólną cechą jest przynależność do tej samej kategorii wiekowej. Najprostszym przykładem grup wiekowych jest podział na dzieci, młodzież i dorosłych. W badaniach i analizach stosowana jest zwykle kategoryzacja z uwzględnieniem przedziałów pięcio albo dziesięcioletnich.