GUS (Główny Urząd Statystyczny; ang. Central Statistical Office)

GUS czyli Główny Urząd Statystyczny to centralna krajowa instytucja (założona w 1918 roku) zajmująca się gromadzeniem informacji statystycznych dotyczących sytuacji demograficznej, społecznej i gospodarczej Polski.