GSS (ang. General Social Survey)

GSS to nazwa cyklicznych badań sondażowych prowadzonych w Stanach Zjednoczonych od 1972 roku przez National Opinion Research Center Chicago University. W latach 1972 – 1993 sondaż realizowany był corocznie (z przerwą w roku 1979, 1981 i 1992). Od roku 1996 powtarzany jest co dwa lata. Celem sondażu jest systematyczne gromadzenia danych dotyczących zmiany stylu życia, wartości, opinii i poglądów społeczeństwa amerykańskiego.