Homogeniczność skali (ang. scale homogeneity)

Homogeniczność skali to inaczej jednorodność skali.