Homogeniczność grupy (ang. homogeneous group)

Homogeniczność grupy to cecha grup fokusowych, których uczestnicy dobierani są w taki sposób, aby różnili się między sobą w jak najmniejszym stopniu pod względem kryteriów społeczno-demograficznych: płci, wieku, wykształcenia itp.