Interakcja społeczna (ang. social interaction)

Interakcja społeczna to każde wzajemne oddziaływanie pomiędzy co najmniej dwoma osobami.