Interpolacja (ang. interpolation)

Interpolacja to metoda szacowania nieznanych wartości zmiennej w jakimś przedziale, na podstawie znanych wartości tej zmiennej, znajdujących się poza przedziałem.