Jednostka analizy (ang. unit of enquiry)

Jednostka analizy to każda pojedyncza osoba, gospodarstwo domowe, firma, instytucja lub inny obiekt, będąca przedmiotem badania. Jednostka analizy może, ale nie musi być tym samym, co jednostka losowania. W próbie gospodarstw domowych jednostką analizy jest zwykle osoba, która je zamieszkuje; gospodarstwo w tym przypadku jest jednostką losowania.