Jednostka losowania (ang. sampling unit)

Jednostka losowania to każda pojedyncza osoba, gospodarstwo domowe, firma, instytucja lub inny obiekt, która jest losowana do próby badanej.