Próba badana (ang. research sample)

Próba badana to grupa osób wylosowana z operatu losowania lub wybrana w inny sposób, reprezentująca całą populację badaną.