Kodowanie (ang. coding)

Kodowanie to procedura klasyfikowania i przetwarzania wartości zmiennych w postać liczbową, umożliwiającą ich dalszą analizę statystyczną.